Castiga o garsoniera

Loteria publicitară “Super Tombola de deschidere Carrefour Râmnicu Vâlcea!” se desfăşoară pe parcursul a 14 zile calendaristice, din data de 07.12.2017 şi pậnă în data de 20.12.2017

Marele Premiu acordat în cadrul loteriei publicitare „Super Tombola de deschidere Carrefour Râmnicu
Vâlcea!” va fi următorul:

– 1 (una) garsoniera; garsoniera va avea o suprafaţã de aproximativ 30 mp şi o valoare de aproximativ 135.000
(unasutatreizecişicinci) lei, aceasta va fi finisatã şi nemobilatã (amplasarea garsonierei, calitatea finisajelor din
garsonierã, precum şi toate celelalte caracteristici ale garsonierei vor fi stabilite în mod unilateral de cãtre
Organizator).

În perioada de desfășurare a tombolei, participanţii la tombolă vor primi un talon de participare la tombolă, prin intermediul operatorului de la casă, pe baza bonului fiscal care atestă cumpărarea oricărui produs din cadrul hipermarket-ului Carrefour Râmnicu Vâlcea.

Talonul de participare la tombolă va trebui completat cu datele exacte de identificare ale participantului, respectiv nume, prenume, adresa, adresa e-mail, număr şi dată
bon casă, număr telefon mobil, şi depus după completare în urnele special amenajate şi inscripţionate ca atare, amplasate lângã Biroul Recepţie Clienţi în cadrul hipermarketului Carrefour Râmnicu Vâlcea participant la tombolă.

Taloanele de participare pot fi depuse în urne numai în perioada 07.12.2017 – 20.12.2017.

Participa la concurs